Плиты покрытия

№ п/п

Марка, тип изделия

Объём
(ед. изм.)

Масса изделия

Цена за ед. изм.
(без НДС)

Цена за ед. изм.
(с НДС)

1

2ПГ6-2 АтVп

0,49

1,225

204,40

245,28

2

2ПГ6-3 АтVп

0,49

1,225

204,40

245,28

3

2ПГ6-4 АтVп

0,49

1,225

216,28

259,54

4

2ПГ6-5 АтVп

0,49

1,225

227,12

272,54