Плиты покрытия

№ п/п

Марка, тип изделия

Объём
(ед. изм.)

Масса изделия

Цена за ед. изм.
(без НДС)

Цена за ед. изм.
(с НДС)

1

2ПГ6-2 АтVп

0,49

1,225

263,31

315,97

2

2ПГ6-3 АтVп

0,49

1,225

263,31

315,97

3

2ПГ6-4 АтVп

0,49

1,225

278,76

334,51

4

2ПГ6-5 АтVп

0,49

1,225

282,51

339,01