Плиты забора

№ п/п

Марка, тип изделия

Объём
(ед. изм.)

Масса изделия

Цена за ед. изм.
(без НДС)

Цена за ед. изм.
(с НДС)

1

П1

0,75

1,875

312,02

374,42

2

1ПБ 40-20

0,5

1,25

243,33

292,00

3

2ПБ 30-20

0,31

0,775

145,11

174,13