Полурамы

№ п/п

Марка, тип изделия

Объём
(ед. изм.)

Масса изделия

Цена за ед. изм.
(без НДС)

Цена за ед. изм.
(с НДС)

1

РПС 18.37,5-(1-4)АIII

1,25

3,125

740,20

888,24

2

РПС 18.37,5-5АIII

1,25

3,125

763,53

916,24

3

РПС 18.37,5-6АIII

1,25

3,125

869,73

1043,68

4

РПС 21.37,5-(1-4)АIII

1,36

3,4

988,43

1186,12

5

РПС 21.37,5-5АIII

1,36

3,4

1073,41

1288,09

6

РПС 21.37,5-6АIII

1,36

3,4

1151,10

1381,32